tisdag 3 mars 2015

Arkiv, gammalt

➢Läs: Hjälp och support
➢Läs: Vanliga bekymmer
➢Läs vid behov: Hjälpmedel
➢Läs: Uppslagsverk, NE.se

Sen; Fantastiska appar.

➤Textbehandling: Google Dokument app
➤Filmredigering: iMovie
➤Musikredigering: GarageBand
Bildredigering: 
Göra undersökningar: Enkäter
Layout: iBook Author
Presentation:
➤Presentation:
Plugga in fakta: Quizlet
Plugga matte: Khan Academy
➤Marknadsföring: Webdesign
➤Skapa appar: Kodning


Samt; Värdefulla tips och information

➲Webbläsare tips
➲Film ljud/bild optimalt
➲Söka i PDF
Sökning på internet
➲Ergonomi
Säkerhet på internet
➲Källkritik
➲HTML och RSS
➲Lösenord och Säkerhet
Excel och Numbers